Alles over wet- en regelgeving bij het plaatsen van zonnepanelen

Alles over wet- en regelgeving bij het plaatsen van zonnepanelen

Voor het plaatsen van zonnepanelen zijn er wet- en regelgevingen waar rekening mee gehouden dient te worden. Sommige wetten werken in je voordeel en sommige moet je naleven om zonnepanelen te mogen plaatsen. In beide gevallen is het goed om ervan op de hoogte te zijn.

De juiste certificaten voor installateurs

Sinds april 2019 moeten installatiebedrijven van zonnepanelen aan nieuwe eisen voldoen. Dat ze aan deze eisen voldoen, moeten ze aan kunnen tonen door middel van een certificaat. Deze certificaten laten zien dat ze voldoen aan de door de Europese Unie opgestelde ‘Requirements for Generators’ (RFG) en aan de Nederlandse Netcode elektriciteit. Dit heeft alles te maken met het terugleveren en he registreren van de teruggeleverde stroom aan het openbare elektriciteitsnet. Deze regelgeving is vooral van toepassing op de installatiebedrijven, waardoor jij er als consument niet direct door beïnvloedt wordt. Bij Zelfstroom werken we uitsluitend met gecertificeerde installateurs.

Aanmelden van jouw zonnepanelen bij je netbeheerder

Als je een zonnestroomsysteem aanschaft, dien je dit aan te melden bij je netbeheerder. Bij Zelfstroom kiezen we ervoor om dit te doen via www.energieleveren.nl. Dit is een initiatief van regionale netbeheerders waar iedereen zijn eigen zonnestroomsysteem aan kan melden. Bij grote systemen dient het aangemeld te zijn vóór de installatie. Bij kleinere systemen kan het binnen een maand na de installatie van het systeem. Zelfstroom zorgt er altijd voor dat jij tijdig aangemeld bent.

BTW terugvragen

Degenen die zonnepanelen kopen, kunnen de BTW die ze erover betalen terugvragen bij de overheid. Deze regeling is met terugwerkende kracht sinds juni 2013 van kracht. Je maakt hierbij gebruik van de kleine ondernemingsregeling. Let op: het is belangrijk dat je de BTW binnen een half jaar na het kalenderjaar van plaatsing terugvraagt. Laat je bijvoorbeeld in 2020 zonnepanelen plaatsen, dan moet je voor juli 2021 de BTW teruggevraagd hebben. Bij aanschaf van zonnepanelen bij Zelfstroom bieden wij je een helpende hand voor het terugvragen van de BTW. Je hoeft dan alleen dit formulier in te vullen en dan zorgen wij zorgen ervoor dat je snel en gemakkelijk de BTW terugkrijgt, zodat je vervolgens zorgeloos kan genieten van zonne-energie. Je kunt het natuurlijk ook zelf doen via de Belastingdienst.

Salderingsregeling

De salderingsregeling is al sinds 2004 actief om de overstap op zonne-energie aantrekkelijker te maken. De salderingsregeling zorgt ervoor dat de overtollig opgewekte zonne-energie, die jij teruglevert aan het openbare net, ingehouden wordt op jouw energieverbruik. Oftewel: als jij op een bepaald moment (in de zomer bijvoorbeeld) 1000 kWh meer energie opwekt dan verbruikt, lever je dit automatisch terug aan het net. Die teruggeleverde energie wordt door jouw energieleverancier aan het eind van het jaar ingehouden op jouw energierekening. Hierdoor betaal je voor minder stroom en dus uiteindelijk minder belasting over de energie die je verbruikt.

Afbouw salderingsregeling

Nu steeds meer mensen kiezen voor zonne-energie, wordt de salderingsregeling voor de overheid te duur. Hierdoor heeft het kabinet halverwege 2019 besloten om vanaf 2023 de salderingsregeling af te gaan bouwen. De minister heeft aangegeven dat ze de aanschaf of het huren van zonnepanelen middels een terugleversubsidie net zo aantrekkelijk willen houden. Wat die subsidie precies gaat worden is nog niet duidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat de salderingsregeling van 2023 tot 2031 langzaam afgebouwd wordt.

Autoriteit Consument & Markt (ACM)

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is een onafhankelijke toezichthouder op de mededinging, telecommunicatie en het consumentenrecht. De ACM is op 1 april 2013 ontstaan uit een fusie van de Consumentenautoriteit, de OPTA en de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa).

De Autoriteit Consument & Markt is verantwoordelijk voor de uitvoering van onder andere de Mededingingswet, de Elektriciteitswet, de Gaswet en de Warmtewet. Zo stelt de ACM maximumtarieven vast voor de netbeheerkosten van de landelijke en regionale netbeheerders. De ACM houdt ook toezicht op de Warmtewet en stelt jaarlijks de maximumtarieven voor stadsverwarming vast. Daarnaast levert de ACM vergunningen aan energieleveranciers, die op een betrouwbare wijze en tegen redelijke tarieven en voorwaarden energie leveren aan consumenten.

Zonnepanelen van Zelfstroom

Als je ervoor kiest om zonnepanelen te huren of te kopen bij Zelfstroom, dan hoef je je geen zorgen te maken over de eventuele wet- en regelgevingen. Die zorgen nemen we van je over. Wij zijn altijd op de hoogte van de laatste wetten en plichten omtrent de verkoop, het verhuur en de installatie van zonnepanelen.

Doe de dakcheck

Je hebt nog niet aangevinkt dat je in bezit bent van een koopwoning met eigen dak.

Heb je geen eigen dak? Dan kunnen we helaas nog geen zonnepanelen leveren.